_32000256

Размер
512 байт
Дата
2017-12-27 21:36:23
Расширение
.bin
Платформа
MDL
CRC32
e481768563f2c6001855ede055169ec6
Результат online-анализа данных
Алгоритм MDL
Код прошивки 32000256
Двигатель нет данных
Процессор нет данных
Контрольная сумма Совпадает
----------- -----------
E0(Неисправен модуль) 00
E1(УБЛ или сетевой выкл.) 00
E2(Нет воды) 00
E3(Нет слива) 00
E4(Прессостат) 00
E5(Термостат) 00
E6(Модуль) 00
E7(Двигатель) 00
E7/E8(Тахо) 00
E9(Симистор TR1-TR7 или R8) 00
EA(Программа) 00
EB(Сушка) 00
EC(Шлейф или разьемы модулей) 00
ED(Шлейф или разьемы модулей) 00
00000
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
0000a
0000b
0000c
0000d
0000e
0000f
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
0001a
0001b
0001c
0001d
0001e
0001f
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
32 00 02 56 ff ff ff ff 01 19 ff 01 ff a0 07 ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 58 f4 00
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
2..V............
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
.............X..